Drugi Ustvarjalni cocktail za družine

Vabimo vas, da se nam  ob skodelici domačega zeliščnega čaja pridružite na Ustvarjalnem cocktailu za družine v novembru, ki bo potekal v soboto, 14. 11. 2105, od 15.00 do 16.30 v Centru Alternativa-Zdravje (Škrjančevo 1c, Radomlje).
 

Otvoritev večnamenskega objekta na Prevorju

Vabljeni na otvoritev izgradnje večnamenskega objekta na Prevorju, ki bo v soboto, 17. oktobra 2015 ob 13:15 pred novo zgradbo na Prevorju. Z izvedbo te investicije Prevorje dobiva objekt, ki omogoča izvajanje številnih dejavnosti različnim društev, zagotavlja pa tudi primerne prostore za druženje in  delovanje nekaterih društev in krajevne skupnosti. V programu ob otvoritvi sodelujejo učenci POŠ Prevorje, citrarka Jasmina Levičar in Ljudski pevci s Prevorja.

Cvet in med – pogovor z Marijo Sušnik

 V torek, 6. oktobra 2015 ob 19. uri vas vabimo na pogovor z Marijo Sušnik. Pogovor z  neumorno zbiralko naraven in kulturne dediščine Bizejskega bo poteka  v Podsredi, v dvorani na Upravi Kozjanskega parka. Ga. Sušnika nam bo tokrat predstavila zbrano gradivo o čebelarjih in čebelah na Bizeljskem. Sočasno bo tekla projekcija fotografij Silva Poloviča, ki je skozi vse leto beležil obiske žuželk na cvetovih.